Crkva-Niš

Župna crkva Uzvišenja svetoga Križa u Nišu